Upravni odbor

Upravni odbor

Upravni odbor broji pet članova, s tim što je predsjednik Skupštine ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik skupštine je lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje Udruženja. Upravni odbor radi kao kolektivno tijelo. Mandat članova Upravnog odbora Udruženja traje četiri godine sa mogućnošću reizbora. Jedan od pet članova je sekretar i bira ga Skupština. Sekretar upravnog odbora mijenja predsjednika u slučaju njegove spriječenosti sa svim ovlaštenjima.

Na izbornoj sjednici Skupštine Udruženja održanoj 10.11.2016. godine, na mandat od četiri godine izabrani je sledeći Upravni odbor:

  1. Simeunović Drago, mr – predsjednik Upravnog odbora (Biografija – link)
  2. Milošević Radenko – član Upravnog odbora (Biografija – link)
  3. Elčić Goran – član Upravnog odbora (Biografija – link)
  4. Miličić Zoran – član Upravnog odbora (Biografija – link)

Upravni odbor Udruženja:

  1. rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice i izvršava odluke Skupštine;
  2. razmatra zmačajnija pitanja od zajedničkog interesa za Udruženje i predlaže mjere za unapređenje rada;
  3. utvrđuje prijedlog Programa rada i prijedlog Statuta i dostavlja ga članovima na razmatranje;
  4. odlučuje o sazivanju sjednice Skupštine;
  5. imenuje stalne i povremene komisije za izvršavanje određenih zadataka udruženja;
  6. radi druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovnikom Udruženja.

Upravni odbor održava sjednice po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini i dužan je izvještavati Skupštinu o svom radu.