Skupština udruženja

Skupština udruženja

Skupština je najviši organ udruženja. Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor. Sjednice Skupštine mogu biti izborne i redovne. Izborne sjednice se održavaju svake četiri godine.

Nadležnost Skupštine Udruženja je da:

  1. usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,
  2. donosi Program rada,
  3. utvrđuje opšte smjernice rada Organa Udruženja,
  4. analizira i odlučuje o izvještajima Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
  5. bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
  6. bira predsjednika Skupštine,
  7. raspravlja i odlučuje o prijedlozima i zahtjevima koji su joj upućeni,
  8. rješava i određuje uslove za spajanje, razdvajanje, transformacije, ili prestanak rada Udruženja.

Skupština Udruženja radi i donosi odluke na sjednicama Skupštine. Kvorum za rad je prisutnost jedne polovine od ukupnog broja članova. Prisutnim članom se smatra i punomoćnik člana Udruženja.