Poziv na saradnju

Pozivamo na saradnju sva udruženja, nevladine organizacije, javne i obrazovne ustanove, kancelarije, lokalne zajednice, i ostale zainteresovane domaće i međunarodne subjekte.