Pozdravna riječ

Udruženje penologa regije Bijeljina jedno je od tri aktivna penološka udruženja u Republici Sprskoj.

To nas čini veoma posebnim, ali istovremeno i odgovornim za domete penološke nauke i prakse u regiji i Republici Srpskoj.
Udruženje broji oko stotinu članova i ima tendenciju rasta. Svoj naučni doprinos Udruženje ostvaruje kroz organizovanje tzv. “Penoloških foruma“, na kojima se razmjenjuju savremena iskustva i problematika vezana za penologiju i srodne naučne oblasti. Udruženje se bavi i edukativnim i stručno-instruktivnim radom.
Misija Udruženja je da okuplja ljudske potencijale putem kojih bi se na adekvatan način razvijala iskustvena i naučna dostignuća iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, razmjenjivali stečeni stavovi iz prakse, te osmislile strategije kojima bi se moglo pomoći lokalnoj i društvenoj zajednici u prevenciji kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije, mahom kroz edukativni rad, unapređenje institucionalnih radnji i postpenalnih mjera, poboljšanje socijalnog rada, itd. Udruženje kroz svoj javni rad demistifikuje zatvorsku zajednicu i bori se protiv stigmatizacije lica lišenih slobode i njihovih porodica. Udruženje okuplja ljude koji se svakodnevno susreću sa penološkom problematikom i svim posledicama i rizicima koje ona po sebi nosi.
Posebno smo ponosni na svoje članstvo, koje se dominantno sastoji od ljudi koji se neposredno bave izvršenjem krivičnih sankcija, čiji posao nije ni malo lak. Oni se svakako mogu smatrati vizionarima, jer se u delikatnom trenutku bave stvarima i problemima od kojih većina “okreće glavu“. Naravno, iznalazimo i vrijeme za druženje i jačanje veza među članovima, jer smo svjesni da samo homogeno članstvo koje zajednički radi može postići velike ciljeve. Konstruktivnošću se mogu prevazići svi problemi, i naše Udruženje je primjer kako se to postiže.
Udruženje je otvoreno za saradnju sa drugim udruženjima, javnim i obrazovnim ustanovama, kancelarijama, i ostalim zainteresovanim domaćim i međunarodnim subjektima, i radujemo se svakom vidu društveno-odgovornog rada.
Predsjednik SUP
Siniša Radulović