Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana od kojih je jedan predsjednik i bira ih Skupština. Nadzorni odbor vrši nadzor nad izvršavanjem programskih zadataka i nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Udruženja i podnosi o tome izvještaj Skupštini.

Na izbornoj sjednici Skupštine Udruženja održanoj 10.11.2016. godine, izabrani je sledeći Nadzorni odbor:

  1. Bobić Dušan – predsjednik Nadzornog odbora (Biografija – link)
  2. Vujić Novak – član Nadzornog odbora (Biografija – link)
  3. Cvijanović Jovica – član Nadzornog odbora (Biografija – link)