Istorijat

Istorijat

“Udruženje penologa regije Bijeljina“ (skraćeno UPRB) je konstituisano na prvoj Osnivačkoj skupštini održanoj u Bijeljini, dana 26.06.2009. godine. Prvi predsjednik Skupštine UPRB je dr Stanko Blagojević, koji je predsjedavao od 26.06.2009. godine do 10.11.2016. godine. Zbog naročitog doprinosa za razvoj Udruženja, na prijedlog novoizabranog Upravnog odbora dr Stanko Blagojević proglašen je za Prvog počasnog člana Udruženja. Od osnivanja do danas Udruženje je na naučnim i humanim osnovama kontinuirano davalo doprinos razvoju savremene penološke teorije i prakse, i razvoju drugih nauka koje su povezane sa izvršenjem kazne zatvora, bezbjednosnim, vaspitnim i zaštitnim mjerama, opštom prevencijom kriminaliteta, i postpenalnim mjerama. Posebno smo ponosni na održavanje Penoloških foruma, gdje je šira javnost imala učešće da se upozna sa savremenim trendovima u penologiji, izvršenju kazne, institucionalnom tretmanu, radu na opštoj prevenciji kriminaliteta, dostignućima u teoriji, zakonskim rješenjima, itd. Na forumima je svoje naučne i istraživačke radove izlagao niz eminentnih stručnjaka u izvršenju krivičnih sankcija, pedagoga, psihologa, univerzitetskih profesora, doktora specijalista, pravnika, socijalnih radnika, i drugih stručnjaka iz relevantnih oblasti. Udruženje trenutno broji oko stotinu članova, i ima trend povećanja broja aktivnih članova.