Finansiranje udruženja

Materijalna-finansijska sredstva Udruženja obezbjeđuju se iz:

  1. članarine;
  2. donacija;
  3. fondova Republike Srpske i lokalnih zajednica namjenjenih podršci Udruženjima i finansiranju projekata od interesa;
  4. prihodi iz kotizacije sa seminara, foruma, i savjetovanja, i
  5. drugi prihodi predviđeni zakonom i podzakonskim aktima.